Процедура призначення

Кому надається допомога

Право на допомогу по догляду за дитиною має один із батьків, усиновлювач, опікун, дідусь, бабуся або інший родич, який фактично здійснює догляд за дитиною.

Цю допомогу призначають незалежно від того чи перебувала особа в трудових відносинах (на військовій або державній службі), вчилась, чи займалась підприємництвом або чи була безробітною (за умови, що особа не отримувала допомогу по безробіттю або матеріальну допомогу по безробіттю).

Водночас пенсіонерам (неважливо працюють вони чи ні) допомога не виплачується.

Допомога по догляду надається на кожну дитину незалежно від кількості народжених, усиновлених або взятих під опіку дітей.

Куди і коли звертатися за допомогою

Звертатись за призначенням необхідно до органів праці та соціального захисту населення по місцю реєстрації отримувача допомоги. По місцю фактичного проживання допомога може бути призначена, тільки якщо буде надана довідка про те, що Ви не отримуєте цю допомогу по місцю реєстрації.

На відміну від допомоги при народженні тут не має чітких обмежень. Якщо на момент звернення Ви маєте право на допомогу, то Вам цю допомогу призначать , навіть якщо це відбудеться за місяць до виповненню дитині 3 років. Водночас потрібно розуміти що тим, хто запізниться не варто розраховувати на виплату всієї суми, яка могла б накопичитись за 3 року. Їм буде доплачено тільки за 3 місяці, які передують місяцю, в якому особа звернулася за призначенням допомоги. В повному обсязі без ніяких часових обмежень заборгованість буде виплачена лише при умові що допомога вже назначено, але своєчасно не виплачена з вини державного органу, який відповідальний за її призначення і виплату.

Строк протягом якого виплачується допомога

 

Допомога виплачується з дня звернення за нею (подачі заяви і всіх документів) і до дня досягнення дитиною 3 річного віку.

Потрібно врахувати, що непрацюючим особам і підприємцям допомогу можуть призначити не раніше дня, наступного за днем отриманням  допомоги по вагітності та пологам, іншим особам – не раніше дня настання відпустки по догляду за дитиною.

Чи можуть працювати чи займатись підприємницькою діяльністю особи, які здійснюють догляд за дитиною

Так, можуть у випадку якщо ця робота здійснюється у режимі неповного робочого часу, вдома або ця особа провадить підприємницьку діяльність.

Важливо зазначити, що якщо говорити про неповний робочий день, то неважливо як працює особа на 0,1 чи 0,99 ставки – допомогу такій особі мають виплачувати у повному розмірі.

Водночас вихід на роботу на умовах повного робочого часу або оформлення відпустки у зв’язку з навчанням, фактично означає переривання відпустки по догляду за дитиною і припинення на цей час виплати допомоги по догляду.

Перелік документів необхідних для отримання допомоги

Для отримання допомоги необхідно надати:

—          Заяву яка складається по формі, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 22 лютого 2012 р. за № 96. Така заява заповнюється безпосередньо у відділі соціального захисту населення. (Із зразком такої заяви Ви можете ознайомитися тут http://i-law.kiev.ua/?p=621 )

—          Копію  або витяг з наказу з місця роботи про надання відпустки по догляду за дитиною до 3 років (довідку, яка видається приватним підприємцем, до неї, у випадку відсутності у такого підприємця печатки додають копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємця);

—          Копію свідоцтва про народження дитини;

—          Копію трудової книжки;

—          Довідку з місця навчання – для тих хто вчиться;

—          Довідку з центру зайнятості про те, що допомога по безробіттю або матеріальна допомога по безробіттю не надається – для непрацюючих осіб, які знаходяться на обліку у центрі зайнятості (у випадку якщо безробітний не знаходиться на такому обліку, йому необхідно взяти довідку про це);

—          Копію свідоцтва про державну реєстрацію – для підприємців;

—          Копію рішення про усиновлення або встановлення опіки – для усиновлювачів і опікунів;

—          Довідку про склад сім’ї з ЖЕКу  і декларацію про доходи та майновий стан (заповнюють на місці на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) – для призначення допомоги по догляду у розмірі, більшому за мінімальний. (Із зразком такої декларації про доходи Ви можете ознайомитися тут http://i-law.kiev.ua/?p=639);

—          Копію договору про відкриття рахунку на перерахунок допомоги (у випадку якщо маєте намір отримувати гроші не через пошту, а через банк).

Особи, що працюють у режимі неповного робочого часу або вдома, подають довідку з місця роботи про початок виконання трудових обов’язків на зазначених умовах.

Умови припинення виплати допомоги

Виплата допомоги по догляду за дитиною припиняється при досягненні дитиною 3-річного віку.  Також цю допомогу припиняють виплачувати також з дня працевлаштування на повний робочий день отримувача (виходу з відпустки по догляду за дитиною до 3 років) або з дня призначення йому допомоги по безробіттю або матеріальної допомоги по безробіттю.

У випадку, якщо працівник захоче знову вийти у відпустку по догляду або закінчився строк виплат по безробіттю, то така особа може повторно звернутись за призначенням допомоги.

Також допомогу припиняють виплачувати у наступних випадках:

—          позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

—          відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

—          тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

—          відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

—          припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень;

—          перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

—          скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

—          смерті дитини;

—          смерті отримувача допомоги.

Як переоформити допомогу на іншого члена родини

Це можливо, переоформлення документів щодо виплати допомоги на іншу працездатну особу, яка не отримує пенсії, здійснюється згідно з письмовою заявою такої особи на підставі довідки з місця роботи, навчання, служби, центру зайнятості про початок виконання особою, що отримувала допомогу, трудових обов’язків, навчання, несення служби, перебування на обліку у центрі зайнятості. Особі ж яка буде отримувати допомогу по догляду буде необхідно донести ті документи з цього списку, які стосуються цієї особи.

Як відбувається виплата допомоги

Допомога виплачується щомісячно. Гроші на вибір отримувача направляють йому або шляхом поштового переказу, або зараховують такій особі на банківський рахунок. Потрібно зазначити, що витрати на перерахунок бере на себе держава.

 

Розмір допомоги по догляду за дитиною до 3 років

 

Мінімальний розмір допомоги встановлено у сумі 130 грн. в місяць і він виплачується всім незалежно від того, який дохід Ви маєте.

Водночас у випадку якщо різниця між прожитковим мінімумом на працездатних осіб (на січень 2014 року – 1218 грн.) і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців у Вас будуть більше 130 грн., то Вам буде виплачено цю різницю.

До членів родини відносять:

—          чоловіка (дружину);

—          рідних, всиновлених і підопічних дітей до 18 років (до 23 роки – якщо вони навчаються на денній формі у вузах І-ІV рівнів акредитації і ПТУ і не мають власних сімей незалежно від місця проживання і реєстрації);

—          неодружених повнолітніх дітей, які визнані інвалідами з дитинства 1 і 2  груп або інвалідами 1 групи і які проживають разом з батьками;

—          непрацездатних батьків чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;

—          жінку та чоловіка, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

Потрібно зазначити, що до складу сім’ї баби, діда або іншого родича, що фактично здійснює догляд за дитиною, не є усиновлювачем або опікуном дитини і звертається за призначенням допомоги, не включається дитина, на догляд за якою призначається допомога.

Для того, щоб визначити цей середньомісячний сукупний  дохід в розрахунку на одну особу необхідно:

А) додати доходи всіх осіб, які відносяться до членів сім’ї, і які отримані за 6 місяців, які передують місяцю звернення за допомогою;

Б) розділити цю суму (сукупний дохід) на 6 і на кількість членів сім’ї.

Серед доходів, які відносять в склад сукупного доходу сім’ї враховують: зарплату, грошове забезпечення, стипендії, пенсії, а також деякі специфічні доходи, наприклад, грошових еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги (крім житлових субсидій), нормативний дохід від земельних ділянок (крім розпайованих і які з поважних причин не використовуються), частина соціальних допомог тощо.

Важливо звернути увагу, що з підвищенням розміру прожиткового мінімуму допомогу по догляду перераховують автоматично.

Як часто переглядається сума допомоги у зв’язку із змінами доходів сім’ї

У випадку якщо Ви претендуєте на допомогу у розмірі більшому за мінімальний, Ви можете подати всі необхідні документи про доходи у будь-який час і можете хоч кожен місяць уточнювати дані. Але потрібно пам’ятати, що навіть якщо доходи сім’ї не змінювались, допомогу у підвищеному розмірі виплачують протягом 6 місяців. Потім необхідно знову принести документи про доходи, інакше допомогу Вам будуть виплачувати у мінімальному розмірі.

Приклад розрахунку допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі, що перевищує мінімальний

 

Сім’я складається з чотирьох осіб: жінка, чоловік та їх двоє дітей (2005 року народження та 15.04.2013 року народження). Жінка здійснює догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку і отримує у мінімальному розмірі допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 130 гривень щомісячно, допомогу при народженні дитини щомісячно 840 грн., чоловік працює, отримує заробітну плату 1100 грн.

У лютому 2014 року жінка звертається за державною допомогою з урахуванням доходів сім’ї.

Розрахунок розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з урахуванням доходів сім’ї:

1.Визначаємо середньомісячний сукупний дохід сім’ї за останні 6 місяців (з 01.08.2013р. по 31.01.2014р.) в розрахунку на одну особу:

((840 грн. х 6 міс.) + (1100 грн. х 6 міс.)) / 6 міс / 4 особи = 485 гривень

2. Визначаємо розмір допомоги для сім’ї:

1218 грн. – 485 грн. = 733 гривні.

Отже сім’я щомісячно впродовж лютого-липня 2014 року буде отримувати допомогу у розмірі 733 гривень.

Важливо:

Виплата по догляду за дитиною до трьох років з 01.07.2014 року буде припинена, крім осіб, яким призначена допомога при народженні ПЕРШОЇ дитини (народженої до 30 червня 2014 року), що виплачується 24 місяці, на наступних 12 місяців буде призначатися допомога до досягненню дитиною трирічного віку у розмірі 130 грн.

Тобто, стосовно останнього пункту, розяснюємо на прикладі:

Приклад:

Якщо жінка має дитину 1,5 річного віку, вона продовжить отримувати допомогу при народженні, в тому розмірі, як їй і призначили її, а от по догляду за дитиною до трьох років вона буде отримувати ще 12 місяців, але не довше ніж дитині виповниться 3 роки.

Тобто жінка з 01.07.2014 року ще шість місяців ( до двохріччя дитини) буде отримувати допомогу при народженні, допомогу по догляду за дитиною їй з 01.07.2014 припинять виплачувати, і коли дитині буде 2 роки, і закінчеться виплачуватись допомога при народженні, їй ще 12 місяців будуть виплачувати допомогу по догляду у розмірі 130 грн.

Допомога по догляду з врахуванням доходів буде припинена з 01.07.2014 року для всіх категорій громадян.

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги при народженні

 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2811-12&p=1270204897733506

Постанова Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1751-2001-%EF&p=1270204897733506

 

Tags: , ,

1 374 комментария on Допомога пo догляду за дитиною до 3 років — 2014

 1. Олександра:

  Доброго дня..Скажыть будь ласка..в мене скоро закінчується перших пів року…і треба поновляти документи знову..Я вже не на роботі і доходу немає..лиш чоловік працює на скільки збільшиться ця допомога наша сімя складається з 3 чоловік…???

 2. Ольга:

  Доброго вечора!Хочу задати питання,на яке,нажаль,в РайСоцЗабезi менi нормально вiдповiсти не можуть!:До вагiтностi я рiк працювала на роботi офiцiйно,заробiтна плата становила 1\2 прожиткового мiнiмума,пiсля звiльнення за згодою двох сторiн,я стояла на бiржi,отримувала 700 з лишком грн.протягом 2-х мiсяцiв,пiсля чого оформила декрет!Дородовi грошi я отримала в суммi 3,028,20 грн,одноразову допомогу при народженнi(перша дитина)9,013,33,i тепер щомiсячно отримую 2 нарахування:693,33 та 682,59,чи правильно менi нараховують суми?I ше хочу запитати,чи правда,що пiсля поновлення документiв,для допомоги до трьох рокiв,сума допомоги становитиме 130грн?(Чоловiк не працюэ,доходiв немаэ нiяких.Дата народження дитини 15.04.2011р.)Наперiд дуже вдячна!!!

  Відповідь.
  Я не маю можливості розрахувати точний розмір Ваших допомог, оскільки і допомога по вагітності і допомога по догляду залежить від розмірів Ваших доходів.
  Щодо поновлення документів, то потрібно зазначити, що 130 грн, це мінімальний розмір допомоги, виплата якого не залежить від рівня доходів. Водночас, якщо по доходам, які будуть підтверджені документально Ви будете мати право на допомогу у більшому розмірі, то відповідно органи соцзахисту виплатять Вам цю допомогу у розмірі більшому за мінімальний.

 3. Олександра:

  Доброго Дня!Чи не могли б ви по пунктах вказати перелік документів,які саме ФОП повинен надати для отримання допомоги на дитину і куди.Дякую.

  Відповідь
  Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачуватиметься в тому числі й тим особам, які доглядають дітей віком до 3-х років, одночасно проводять підприємницьку діяльність.
  Список документів для оформлення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років має такий вигляд:
  заява матері, батька, усиновителя, опікуна;
  копія свідоцтва про народження дитини;
  копія Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця — для осіб, які ведуть підприємницьку діяльність.

 4. Олена:

  Чи враховуються при визначенні доходів сім’ї допомога при народженні дитини?

  Відповідь
  Враховують періодичні виплати цієї допомоги. Водночас не враховується одноразова виплата.

 5. Сергій:

  Доброго часу.
  Підкажіть, будь ласка, відповіді на такі питання:
  1) чи враховується власне новонароджена дитина під час поділу сукупного сімейного доходу?
  2) якщо дружина щойно вийшла у відпустку, то за довідкою про зарплатню за попередні 6 місяців буде виходити, що вона має доходи. Отже, слід звертатися по підвищену допомогу тільки коли спливе 6 місяців її відпустки?
  3) чи потрібно подавати довідку про пенсійне забезпечення батька дружини — інваліда, який проживає з нами та отримує пенсію?

  Дуже дякую.

  Відповідь
  Майно набуте подружжям під час шлюбу за окремими виключеннями є спільною сумісною власністю. У випадку поділу майна між подружжям суд зазвичайно враховує наявність на догляді матері дитини. І тому відходить від принципу рівності поділу майна і може призначити поділ із врахуванням необхідності забезпечення дитини.
  Допомога по догляду за дитиною по доходах призначається у випадку відповідності критеріям для надання цієї допомоги у більшому розмірі. Потрібно зазначити, що до сукупного доходу враховуються періодичні платежі допомог на дітей. Водночас не має враховуватись одноразова виплата допомоги при народженні.
  Щодо батька, потрібно буде надати документ, що підтверджує отримані ним доходи.

 6. Ольга:

  Доброго дня, скажіть, будь-ласка, які документи необхідно подати в органи забезпечення, щоб отримати допомогу на дитину до 3-х р. в більшому розмірі, ніж мінімальний, враховуючи, що я працюю неповний робочий день, а чоловік є працівником міліції. Вся сімя, тобто чоловік, я і двоє дітей (2 і 5 р)зареєстровані в м.Києві.
  Буду дуже вдячна за відповідь

  Відповідь
  необхідні будуть документи про доходи кожного із членів Вашої сімї, крім дітей, а також необхідно буде заповнити документ про майновий стан. Загалом у статті дано перелік документів, які необхідно буде подати.

 7. Тетяна:

  Хочу оформити допомогу по догляду за дитиною до 3-ох років. Я працювала, по мінімальній заробітній платі, чоловік — приватний підприємець, але діяльність не веде (здає пусті бланки в податкову). Які йому документи потрібно зібрати, щоб я могла отримати більшу допомогу, ніж 130 грн. і чи надає Податкова довідку про те, що він від своєї підприємницької діяльності не отримував ніякого доходу?

  Відповідь.
  Разом із зазначеними у статті документами, СПД подають:
  1) суб’єкти підприємницької діяльності — платники єдиного податку подають:
  — довідку про реєстрацію у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за місцем здійснення їх обліку як страхувальників (далі — Фонд), видану виконавчою дирекцією відділення Фонду за місцем реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності;
  — довідку про сплату єдиного податку, видану органом податкової служби за місцем реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності;

  2)суб’єкти підприємницької діяльності — добровільно застраховані особи подають:
  — довідку про реєстрацію та сплату внесків до Фонду, видану робочим органом Фонду за місцем реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності.
  Якщо застрахована особа — суб’єкт підприємницької діяльності у період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не може провадити підприємницьку діяльність та сплачувати страхові внески до Фонду, вона повинна припинити підприємницьку діяльність, знятися з обліку у Фонді та звернутися до органу праці та соціального захисту населення за призначенням відповідної допомоги як незастрахована особа, про що робочим органом Фонду видається довідка із зазначенням дати зняття її з обліку.

 8. Олеся:

  Добрий день! Я українка, мій чоловік — громадянин Молдавії, приписаний в Молдавії. Які документи потрібні від нього. Дякую.

  Відповідь.
  Від нього потрібно буде надання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

 9. Юлія:

  Чи правильно я розумію: якщо я проживаю з чоловіком та дитиною в одному місці, а зареєстрована в іншому (там де живуть батьки) то в розрахунок підвищеної допомоги йтимуть доходи моїх батьків?

  Відповідь.
  До складу сім’ї особи, що звернулася за призначенням допомоги, включаються чоловік (дружина); рідні, усиновлені та підопічні діти зазначених осіб віком до 18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I — IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах і не мають власних сімей, незалежно від місця проживання або реєстрації місця проживання; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I і II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

 10. Ольга:

  Доброго дня! Скажіть, будь ласка, а хіба допомога по догляду за дитиною до 3 років не повинна бути «не меншою за прожитковий мінімум»? Знаю багатьох матерів, які за рішенням суду отримують прожитковий мінімум. Які документи потрібно подавати в соц. служби, щоб отримувати таку допомогу без рішення суду?
  Дякую!

  Відповідь.
  Насправді існують вже тривалий час протиріччя у законодавстві, яке регулює це питання. Один час це було очивидніше, зараз менше. Але в будь-якому разі для того, щоб захистити своє право на отримання цього виду допомоги у розмірі прожиткового мінімуму потрібно пройти нелегкий шлях судового захисту свого права. Іншого шляху тут не має.

Добавить комментарий