Процедура призначення

Кому надається допомога

Право на допомогу по догляду за дитиною має один із батьків, усиновлювач, опікун, дідусь, бабуся або інший родич, який фактично здійснює догляд за дитиною.

Цю допомогу призначають незалежно від того чи перебувала особа в трудових відносинах (на військовій або державній службі), вчилась, чи займалась підприємництвом або чи була безробітною (за умови, що особа не отримувала допомогу по безробіттю або матеріальну допомогу по безробіттю).

Водночас пенсіонерам (неважливо працюють вони чи ні) допомога не виплачується.

Допомога по догляду надається на кожну дитину незалежно від кількості народжених, усиновлених або взятих під опіку дітей.

Куди і коли звертатися за допомогою

Звертатись за призначенням необхідно до органів праці та соціального захисту населення по місцю реєстрації отримувача допомоги. По місцю фактичного проживання допомога може бути призначена, тільки якщо буде надана довідка про те, що Ви не отримуєте цю допомогу по місцю реєстрації.

На відміну від допомоги при народженні тут не має чітких обмежень. Якщо на момент звернення Ви маєте право на допомогу, то Вам цю допомогу призначать , навіть якщо це відбудеться за місяць до виповненню дитині 3 років. Водночас потрібно розуміти що тим, хто запізниться не варто розраховувати на виплату всієї суми, яка могла б накопичитись за 3 року. Їм буде доплачено тільки за 3 місяці, які передують місяцю, в якому особа звернулася за призначенням допомоги. В повному обсязі без ніяких часових обмежень заборгованість буде виплачена лише при умові що допомога вже назначено, але своєчасно не виплачена з вини державного органу, який відповідальний за її призначення і виплату.

Строк протягом якого виплачується допомога

 

Допомога виплачується з дня звернення за нею (подачі заяви і всіх документів) і до дня досягнення дитиною 3 річного віку.

Потрібно врахувати, що непрацюючим особам і підприємцям допомогу можуть призначити не раніше дня, наступного за днем отриманням  допомоги по вагітності та пологам, іншим особам – не раніше дня настання відпустки по догляду за дитиною.

Чи можуть працювати чи займатись підприємницькою діяльністю особи, які здійснюють догляд за дитиною

Так, можуть у випадку якщо ця робота здійснюється у режимі неповного робочого часу, вдома або ця особа провадить підприємницьку діяльність.

Важливо зазначити, що якщо говорити про неповний робочий день, то неважливо як працює особа на 0,1 чи 0,99 ставки – допомогу такій особі мають виплачувати у повному розмірі.

Водночас вихід на роботу на умовах повного робочого часу або оформлення відпустки у зв’язку з навчанням, фактично означає переривання відпустки по догляду за дитиною і припинення на цей час виплати допомоги по догляду.

Перелік документів необхідних для отримання допомоги

Для отримання допомоги необхідно надати:

—          Заяву яка складається по формі, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 22 лютого 2012 р. за № 96. Така заява заповнюється безпосередньо у відділі соціального захисту населення. (Із зразком такої заяви Ви можете ознайомитися тут http://i-law.kiev.ua/?p=621 )

—          Копію  або витяг з наказу з місця роботи про надання відпустки по догляду за дитиною до 3 років (довідку, яка видається приватним підприємцем, до неї, у випадку відсутності у такого підприємця печатки додають копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємця);

—          Копію свідоцтва про народження дитини;

—          Копію трудової книжки;

—          Довідку з місця навчання – для тих хто вчиться;

—          Довідку з центру зайнятості про те, що допомога по безробіттю або матеріальна допомога по безробіттю не надається – для непрацюючих осіб, які знаходяться на обліку у центрі зайнятості (у випадку якщо безробітний не знаходиться на такому обліку, йому необхідно взяти довідку про це);

—          Копію свідоцтва про державну реєстрацію – для підприємців;

—          Копію рішення про усиновлення або встановлення опіки – для усиновлювачів і опікунів;

—          Довідку про склад сім’ї з ЖЕКу  і декларацію про доходи та майновий стан (заповнюють на місці на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) – для призначення допомоги по догляду у розмірі, більшому за мінімальний. (Із зразком такої декларації про доходи Ви можете ознайомитися тут http://i-law.kiev.ua/?p=639);

—          Копію договору про відкриття рахунку на перерахунок допомоги (у випадку якщо маєте намір отримувати гроші не через пошту, а через банк).

Особи, що працюють у режимі неповного робочого часу або вдома, подають довідку з місця роботи про початок виконання трудових обов’язків на зазначених умовах.

Умови припинення виплати допомоги

Виплата допомоги по догляду за дитиною припиняється при досягненні дитиною 3-річного віку.  Також цю допомогу припиняють виплачувати також з дня працевлаштування на повний робочий день отримувача (виходу з відпустки по догляду за дитиною до 3 років) або з дня призначення йому допомоги по безробіттю або матеріальної допомоги по безробіттю.

У випадку, якщо працівник захоче знову вийти у відпустку по догляду або закінчився строк виплат по безробіттю, то така особа може повторно звернутись за призначенням допомоги.

Також допомогу припиняють виплачувати у наступних випадках:

—          позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

—          відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

—          тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

—          відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

—          припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень;

—          перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

—          скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

—          смерті дитини;

—          смерті отримувача допомоги.

Як переоформити допомогу на іншого члена родини

Це можливо, переоформлення документів щодо виплати допомоги на іншу працездатну особу, яка не отримує пенсії, здійснюється згідно з письмовою заявою такої особи на підставі довідки з місця роботи, навчання, служби, центру зайнятості про початок виконання особою, що отримувала допомогу, трудових обов’язків, навчання, несення служби, перебування на обліку у центрі зайнятості. Особі ж яка буде отримувати допомогу по догляду буде необхідно донести ті документи з цього списку, які стосуються цієї особи.

Як відбувається виплата допомоги

Допомога виплачується щомісячно. Гроші на вибір отримувача направляють йому або шляхом поштового переказу, або зараховують такій особі на банківський рахунок. Потрібно зазначити, що витрати на перерахунок бере на себе держава.

 

Розмір допомоги по догляду за дитиною до 3 років

 

Мінімальний розмір допомоги встановлено у сумі 130 грн. в місяць і він виплачується всім незалежно від того, який дохід Ви маєте.

Водночас у випадку якщо різниця між прожитковим мінімумом на працездатних осіб (на січень 2014 року – 1218 грн.) і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців у Вас будуть більше 130 грн., то Вам буде виплачено цю різницю.

До членів родини відносять:

—          чоловіка (дружину);

—          рідних, всиновлених і підопічних дітей до 18 років (до 23 роки – якщо вони навчаються на денній формі у вузах І-ІV рівнів акредитації і ПТУ і не мають власних сімей незалежно від місця проживання і реєстрації);

—          неодружених повнолітніх дітей, які визнані інвалідами з дитинства 1 і 2  груп або інвалідами 1 групи і які проживають разом з батьками;

—          непрацездатних батьків чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;

—          жінку та чоловіка, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

Потрібно зазначити, що до складу сім’ї баби, діда або іншого родича, що фактично здійснює догляд за дитиною, не є усиновлювачем або опікуном дитини і звертається за призначенням допомоги, не включається дитина, на догляд за якою призначається допомога.

Для того, щоб визначити цей середньомісячний сукупний  дохід в розрахунку на одну особу необхідно:

А) додати доходи всіх осіб, які відносяться до членів сім’ї, і які отримані за 6 місяців, які передують місяцю звернення за допомогою;

Б) розділити цю суму (сукупний дохід) на 6 і на кількість членів сім’ї.

Серед доходів, які відносять в склад сукупного доходу сім’ї враховують: зарплату, грошове забезпечення, стипендії, пенсії, а також деякі специфічні доходи, наприклад, грошових еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги (крім житлових субсидій), нормативний дохід від земельних ділянок (крім розпайованих і які з поважних причин не використовуються), частина соціальних допомог тощо.

Важливо звернути увагу, що з підвищенням розміру прожиткового мінімуму допомогу по догляду перераховують автоматично.

Як часто переглядається сума допомоги у зв’язку із змінами доходів сім’ї

У випадку якщо Ви претендуєте на допомогу у розмірі більшому за мінімальний, Ви можете подати всі необхідні документи про доходи у будь-який час і можете хоч кожен місяць уточнювати дані. Але потрібно пам’ятати, що навіть якщо доходи сім’ї не змінювались, допомогу у підвищеному розмірі виплачують протягом 6 місяців. Потім необхідно знову принести документи про доходи, інакше допомогу Вам будуть виплачувати у мінімальному розмірі.

Приклад розрахунку допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі, що перевищує мінімальний

 

Сім’я складається з чотирьох осіб: жінка, чоловік та їх двоє дітей (2005 року народження та 15.04.2013 року народження). Жінка здійснює догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку і отримує у мінімальному розмірі допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 130 гривень щомісячно, допомогу при народженні дитини щомісячно 840 грн., чоловік працює, отримує заробітну плату 1100 грн.

У лютому 2014 року жінка звертається за державною допомогою з урахуванням доходів сім’ї.

Розрахунок розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з урахуванням доходів сім’ї:

1.Визначаємо середньомісячний сукупний дохід сім’ї за останні 6 місяців (з 01.08.2013р. по 31.01.2014р.) в розрахунку на одну особу:

((840 грн. х 6 міс.) + (1100 грн. х 6 міс.)) / 6 міс / 4 особи = 485 гривень

2. Визначаємо розмір допомоги для сім’ї:

1218 грн. – 485 грн. = 733 гривні.

Отже сім’я щомісячно впродовж лютого-липня 2014 року буде отримувати допомогу у розмірі 733 гривень.

Важливо:

Виплата по догляду за дитиною до трьох років з 01.07.2014 року буде припинена, крім осіб, яким призначена допомога при народженні ПЕРШОЇ дитини (народженої до 30 червня 2014 року), що виплачується 24 місяці, на наступних 12 місяців буде призначатися допомога до досягненню дитиною трирічного віку у розмірі 130 грн.

Тобто, стосовно останнього пункту, розяснюємо на прикладі:

Приклад:

Якщо жінка має дитину 1,5 річного віку, вона продовжить отримувати допомогу при народженні, в тому розмірі, як їй і призначили її, а от по догляду за дитиною до трьох років вона буде отримувати ще 12 місяців, але не довше ніж дитині виповниться 3 роки.

Тобто жінка з 01.07.2014 року ще шість місяців ( до двохріччя дитини) буде отримувати допомогу при народженні, допомогу по догляду за дитиною їй з 01.07.2014 припинять виплачувати, і коли дитині буде 2 роки, і закінчеться виплачуватись допомога при народженні, їй ще 12 місяців будуть виплачувати допомогу по догляду у розмірі 130 грн.

Допомога по догляду з врахуванням доходів буде припинена з 01.07.2014 року для всіх категорій громадян.

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги при народженні

 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2811-12&p=1270204897733506

Постанова Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1751-2001-%EF&p=1270204897733506

 

Tags: , ,

1 374 комментария on Допомога пo догляду за дитиною до 3 років — 2014

 1. юлия:

  Доброго дня, за сімейних обставин не вийшло зібрати документи за минулі пів року, щоб оформити допомогу по доходах.Чи можна повернути виплати?

  Відповідь
  Виплата допомоги по догляду за дитиною до досягнення 3-х років з врахуванням доходів в розмірі, що перевищує мінімальний, здійснюється протягом шести календарних місяців. Ця допомога виплачується щомісяця з дня призначення зазначеної допомоги. Якщо особа, якій призначена допомога, після закінчення зазначеного строку не підтвердила право на призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, допомога виплачується у мінімальному розмірі.
  З огляду на це, оскільки Ви не підтвердили право на призначення допомоги, то до поновлення Ви будете отримувати допомогу у мінімальному розмірі. Ви будете отримувати підвищену допомогу тільки у випадку подання документів та підтвердження Вашого права на таку допомогу і тільки з дня її призначення. Повернути виплати, які Ви не отримували до того, як підтвердили своє право на підвищену допомогу Ви не можете.

 2. Катерина:

  Доброго дня! Скажiть будь-ласка..моя сiм’я складаеться з 4 чоловiк: я, чоловiк, донька 4 роки i син 1 рiк. Доходiв нiяких сiм’я не мае. Я отримую допомогу по догляду до 3 рокiв 896 грн., але менi здаеться що це не повна виплата бо вiд багатьох мамочок чула що допомога складае не менше 1000 грн. Пiдскажiть яка мае бути виплата?

  Відповідь
  Розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення 3-х років з врахуванням доходів залежить від середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. У зв’язку із цим такий розмір є різним у кожному конкретному випадку.
  Мінімальний розмір допомоги встановлено у сумі 130 грн. в місяць і він виплачується всім незалежно від того, який дохід Ви маєте. Водночас у випадку якщо різниця між прожитковим мінімумом на працездатних осіб (на січень 2013 року – 1147 грн.) і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців у Вас будуть більше 130 грн., то Вам буде виплачено цю різницю.
  У Вашому випадку до членів родини відносять:
  — чоловіка (дружину);
  — дітей до 18 років;
  Для того, щоб визначити цей середньомісячний сукупний дохід в розрахунку на одну особу необхідно:
  А) додати доходи всіх осіб, які відносяться до членів сім’ї, і які отримані за 6 місяців, які передують місяцю звернення за допомогою;
  Б) розділити цю суму (сукупний дохід) на 6 і на кількість членів сім’ї.
  Серед доходів, які відносять в склад сукупного доходу сім’ї враховують: зарплату, грошове забезпечення, стипендії, пенсії, а також деякі специфічні доходи, наприклад, грошових еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги (крім житлових субсидій), нормативний дохід від земельних ділянок (крім розпайованих і які з поважних причин не використовуються), частина соціальних допомог тощо.
  Окрім цього, слід зауважити, що у випадку якщо Ви отримуєте допомогу у розмірі більшому за мінімальний, то таку допомогу виплачують протягом 6 місяців. Потім необхідно знову принести документи про доходи, інакше допомогу Вам будуть виплачувати у мінімальному розмірі.

 3. Ольга:

  Добрый день! у меня такой вопрос: я принесла справку о доходе мужа, в котором сумма меньше минимума установленного в Украине (700 грн). Сотрудник Совбеса требует с меня справку — обьяснение почему такая маленькая зарплата с его места работы, но дело в том что муж работает сейчас на другой работе и контактов с прошлой работы у него нет , и мы не можем предоставить такую справку, как быть в данной ситуации? Спасибо.

  Відповідь.
  Загалом законодавством не передбачено вимога працівником відділу соціального захисту населення вимагати довідку з роботи із поясненням розміру заробітної плати.

 4. елена:

  доброго дня,підскажіть, будь ласка, мені народжувати в березні, лікарняний лист закінчується в травні, заробітня плата становить 2000грн в місяць протягом останніх півроку, народжуватиму без батька дитини, в якому розмірі я буду отримувати допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і як її можна збільшити

  Відповідь
  Мінімальний розмір допомоги встановлено у сумі 130 грн. в місяць і він виплачується всім незалежно від того, який дохід Ви маєте.
  Водночас у випадку, якщо різниця між прожитковим мінімумом на працездатних осіб (на січень 2013 року – 1147 грн.) і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців у Вас будуть більше 130 грн., то Вам буде виплачено цю різницю.
  Отже, для самостійного розрахунку суми, на яку Ви можете претендувати треба:

  Визначити склад сім’ї (Ви, дитина, також якщо є інші діти чи непрацездатні батьки, які проживають з Вами та яких Ви утримуєте). Припустимо, що Ваша сім’я складається лише з Вас та вашої майбутньої дитини.
  Визначаємо середньомісячний сукупний дохід сім`ї за останні 6 місяців з розрахунку на одну особу:
  2000грн х 6 місяців/6 місяців/2 особи = 1000 грн на особу в місяць

  Визначаємо розмір допомоги: 1147 – 1000 = 147 грн. Отже, Ви маєте право на отримання допомоги в 147 грн на місяць.
  У разі, якщо на Вашому утриманні є інші особи, то розрахунки будуть інші.
  У випадку якщо Ви претендуєте на допомогу у розмірі більшому за мінімальний, Ви можете подати всі необхідні документи про доходи у будь-який час і можете хоч кожен місяць уточнювати дані. Але потрібно пам’ятати, що навіть якщо доходи сім’ї не змінювались, допомогу у підвищеному розмірі виплачують протягом 6 місяців. Потім необхідно знову принести документи про доходи, інакше допомогу Вам будуть виплачувати у мінімальному розмірі.

 5. лідія:

  скажіть будьласка я на даний час перебуваю в декреті по догляду за дитиною до трьох років, моя допомога при народженні дитини закінчилась 27,01,2013р, моя сімя складається з 4-х осіб :я, чоловік та двоє дітей, його з/пл становить 1100 грн чи маю я право по догляду за дитиною отримувати не 130 грн а більше, адже доходів я не маю? дякую !

  У випадку, якщо різниця між прожитковим мінімумом на працездатних осіб (на січень 2013 року – 1147 грн.) і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців у Вас будуть більше 130 грн., то Вам має бути виплачено цю різницю.
  Отже, для самостійного розрахунку суми, на яку Ви можете претендувати треба:

  Визначити склад сім’ї – 4 особи
  Визначаємо середньомісячний сукупний дохід сім`ї за останні 6 місяців з розрахунку на одну особу:
  1100 грн х 6 місяців/6 місяців/4 особи = 275 грн на особу в місяць.

  Визначаємо розмір допомоги: 1147 – 275 = 872 грн на місяць
  Отже, Ви маєте право на допомогу у розмірі 872 грн на місяць.
  У випадку якщо Ви претендуєте на допомогу у розмірі більшому за мінімальний, Ви можете подати всі необхідні документи про доходи у будь-який час і можете хоч кожен місяць уточнювати дані. Але потрібно пам’ятати, що навіть якщо доходи сім’ї не змінювались, допомогу у підвищеному розмірі виплачують протягом 6 місяців. Потім необхідно знову принести документи про доходи, інакше допомогу Вам будуть виплачувати у мінімальному розмірі.

 6. Олександра:

  Доброго дня. Скажіть будь ласка які потрібні документи для перерахунку допомоги по догляду за дитиною до 3-х років. Я приписана та проживаю з чоловіком у м.Вінницяю Чоловік прописаний у Тростянці. Він інвалід 3-ї групи та отримує соціальну допомогу, працює офіційно.

  Відповідь.
  Документи які необхідно буде надати перелічені у статті.

 7. Тетяна:

  Доброго дня…Поясніть будь-ласка мою ситуацію..Я знаходжуся в декретній відпусці… У мене 2 дітей,Старшій дитині 2,5 роки, молодшій ще не має року…Чоловік ніде не працює…На яку допомогу ми можемо розраховувати, нам зараз виплачують на 2 дитину 948 грн та 130 грн. на першу..

  Відповідь
  Відповідно до ст. 12 ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», розмір допомоги при народженні дитини становить суму, кратну 30 розмірам прожиткового мінімуму, — на першу дитину; кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму, — на другу дитину; кратній 120 розмірам прожиткового мінімуму, — на третю і кожну наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми допомоги на першу дитину виплачується протягом наступних 24 місяців, на другу дитину — 48 місяців, на третю і кожну наступну дитину — 72 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
  Відповідно до ст. 15 цього ж закону, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень.

 8. Тетяна:

  Доброго дня! Я отримую допомогу пo догляду за дитиною до 3 років підвищену. Місяць назад ми продали квартиру в якій проживали і придбали іншу (більшу). Чи буде це якось впливати на подальші виплати, в березні я йду переоформляти?

  Відповідь
  Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що затверджується Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіном, Держкомстатом, Держкомсім’ямолоддю.
  Відповідно до п. 9.1 даної методики, загальна сума сукупного доходу одержувачів допомоги включає в себе суму всіх доходів кожної особи, яка враховується при наданні допомоги, визначених на підставі наданих документів про доходи за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням соціальної допомоги, якщо інше не передбачене законодавством;
  Згідно з п. 9.2 цієї ж методики, сукупний дохід включає в себе як поточні щомісячні доходи в грошовій та натуральній формі осіб, які враховуються при наданні допомоги, так і доходи, які мають нерегулярний характер;
  Відповідно до п. 9.3 методики, середньомісячний сукупний дохід усіх осіб, які враховуються при наданні допомоги, провадиться шляхом ділення загальної суми сукупного доходу одержувачів допомоги на 6, якщо інше не передбачене законодавством;
  Таким чином, дохід від продажу квартири може вплинути на розмір допомоги по догляду за дитиною до 3-х років.

 9. марьяна:

  доброго дня! я працювала до виходу в декрет, чоловік працює (не приватний підприємець) і зараз (зарплата 1200 грн). подали документи на соц.допомогу по догляду за дитиною до 3-ох річного віку і сказали, що не виходить навіть мінімальна допомога у сумі 130 грн. Ця сума має нараховуватися всім чи ні? якщо всім, то підкажіть будь ласка правові документи на які можна зсилатися. дякую.

  Відповідь
  Відповідно до ст. 15 ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень.
  Таким чином, сума в 130 грн. повинна нараховуватись усім.

 10. Евгений:

  Здравствуйте. Мы получаем помощь по уходу за ребенком уже второй год, но родители планируют нам купить квартиру, соответственно регистрировать мы её будем на двоих с женой. Можем ли мы в дальнейшем претендовать на увеличенную помощь по уходу за ребенком или нет?

  Відповідь: На підвищену допомогу по догляду за дитиною по досягненню нею трирічного віку не вливає наявність майна, а має значення лише середньомісячний дохід сім’ї за останні 6 місяців. Якщо квартира буде подарунком, а не об’єктом, який Ви самі придбали (адже в такому випадку необхідно буде показувати дохід, звідки Ви взяли кошти на власність), то наявність майна не вплине на підвищення розміру допомоги. Детальніше про підвищення та саму допомогу :http://i-law.kiev.ua/?p=154

Добавить комментарий