Процедура призначення

Кому надається допомога

Допомога при народженні нарається одному з батьків або опікуну, який постійно проживає разом з дитиною.

Важливим моментом, який потрібно врахувати є те, що зараз за відсутності допомоги по догляду  допомога при народженні виконує також роль доходів людини, які дають можливість зарахувати до страхового стажу період  відпустки по догляду за дитиною до 3 років.  А відповідно для того щоб цей період  був зарахований до страхового стажу потрібно щоб допомога при народженні  оформлялася саме на ту людину, яка бере або планує брати цю відпустку.

Куди і коли звертатися за допомогою

Для отримання допомоги необхідно звернутись до відділу соціального захисту населення за місцем  проживання одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, або за місцем народження дитини.

Важливо:  Звернутися необхідно не пізніше 12 календарних місяців після народження дитини, інакше допомогу не призначать.

Водночас допомога при народженні дитини, не одержана через смерть одного  з батьків, якому ця допомога була призначена, виплачується  матері  (батьку, опікуну) за умови звернення за нею не пізніше ніж  через 12 місяців після смерті отримувача допомоги.

Із 30 березня 2017 року також існує можливість оформлення допомоги онлайн. Детальніше про цю процедуру можна знайти тут

Перелік документів необхідних для отримання допомоги

Для отримання допомоги необхідно передусім пред’явити паспорт або інших документ, який підтверджує особу та Індивідуальний податковий номер (ІПН) (найчастіше потрібно надати копії паспорту та ІПН). Крім того необхідно надати:

—          Заяву, яка складається у довільній формі із зазначенням даних для реєстрації місця проживання дитини.;

Заява,  може бути подана в електронній формі (з використанням засобів телекомунікаційних систем, через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема з використанням електронного цифрового підпису) структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання заявника.

В такому разі факт народження дитини на території України підтверджується за інформацією з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, отриманою шляхом електронної взаємодії у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мін’юстом. У разі надходження надісланої з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви без електронного цифрового підпису громадянина орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, що допомога при народженні дитини призначається лише після підписання у місячний строк зазначеної заяви. У разі непідписання заяви у зазначений строк подається нова заява.

—          Копію свідоцтва про народження дитини. (У випадку народження мертвої дитини допомогу при народженні не призначають).

—          Копію рішення про усиновлення опіки – подають лише опікуни.

Даний перелік документів є вичерпним. Водночас для того, щоб період відпустки по догляду за дитиною до 3 років був зарахований до страхового стажу в органи соціального захисту  необхідно подати також копію наказу про надання відпустки по догляду за дитиною до 3 років або копію сторінок трудової книжки або інший документ щодо стажу особи.

У випадку якщо один із батьків зареєстрований в іншому регіоні, орган соціального захисту фактично самостійно має перевірити чи отримувала ця особу цю допомогу по місцю реєстрації. Водночас часто просять для цього надати конверт та марки, щоб реалізувати цю можливість.

Крім того для отримання допомоги необхідно в органи соціального захисту надати реквізити банківського рахунка на який ви плануєте отримати цю допомогу.

Реєстрація місця проживання новонародженої дитини здійснюється також на підставі направлених органами соціального захисту населення даних, що зазначив законний представник, з яким постійно проживає дитина, у заяві про призначення допомоги при народженні дитини.

Умови припинення виплати допомоги

Такими умовами є:

—          позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

—          відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

—         нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;

—        відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

—         тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

—         припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень;

—       перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

—      усиновлення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

—         смерті дитини;

—         смерті отримувача допомоги.

Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу. Потрібно зазначити, що рішення про припинення є не кінцевим і виплату допомогу при народженні можуть відновити (крім випадків смерті дитини і його усиновлення). Для цього особі, яка здійснює догляд за дитиною, потрібно звернутися протягом 6 місяців після припинення виплати допомоги в орган соціального захисту населення з письмовою заявою.

Важливим є те, що контроль за  цільовим  використанням  допомоги  і  створенням  належних  умов  для  повноцінного  утримання  та  виховання  дітей  здійснюється   головними  державними  соціальними  інспекторами  і  державними соціальними інспекторами органів праці  та  соціального  захисту населення разом з управліннями (відділами) у справах сім’ї  та молоді, службами у справах дітей і органами опіки та піклування  шляхом  проведення  моніторингу  виплат  і  використання допомоги,  вибіркового обстеження окремих сімей. І у разі встановлення  факту  нецільового  використання  коштів зазначені органи подають керівнику органу,  що призначив допомогу,  пропозиції щодо припинення її виплати.

Також у випадку невідвідування матір’ю (батьком, опікуном) дільничного лікаря-педіатра  (сімейного  лікаря), під наглядом якого перебуває  дитина      віком      до      одного      року,     адміністрація  лікувально-профілактичного  закладу  повідомляє про це орган праці  та  соціального  захисту  населення  за  місцем проживання дитини.

У разі народження дитини під час перебування жінки в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань адміністрація ізолятора або установи у 10-денний строк пілся отримання заяви матері про призначення допомоги при народженні дитини подає її заяву і копію свідоцтва про народження дитини до Органу праці та соціального захисту населення.

У разі перебування дитини разом з матір’ю в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань допомога призначається і виплачується в розмірі, встановленому для першої дитини, шляхом перерахування на відкритий у банківській установі вкладний (депозитний) рахунок дитини на підставі звернення адміністрації слідчого ізолятора або установи виконання покрань за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пезніше 12 календарних місяців після народження дитини.

Кошти, що зберігаються на рахунку такої дитини в банківській установі, можуть бути використані:

-матір’ю дитини, у разі її звільнення та перебування дитини з матір’ю;

— батьком дитини чи опікуном, які забрали дитину з відповідної установи:

-дитиною після досягненню нею повноліття, у разі коли кошти не були використані одним з батьків чи опікуном;

Розмір допомоги при народженні

Допомога при народженні виплачуватимеься у розмірі, який  не буде залежити від того, яка по рахунку дитина у сім’ї  — перша, друга, третя.

Допомога при народженні дитини призначається у розмірі 41 280 гривень.  Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами (860 грн. на місяць) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Потрібно зазначити, що допомога при народженні дитини призначається опікуну на кожну взяту під опіку дитину у розмірі, установленому при народженні дитини. А у випадку якщо дитину (на яку призначають допомогу) влаштовано у дитячий заклад на повне державне утримання, допомога призначається і виплачується також у розмірі, встановленому при народженні першої дитини. Гроші при цьому перераховують на відкритий у банку рахунок дитини.

Зверніть увагу: діти, народжені до 30 червня 2014 року отримуватимуть допомогу у розмірі встановленому на дату народження дитини ( на першу дитину- 30 960,00 грн, на другу- 61 920,00 грн, на третю та наступних дітей — 123 840,00 грн.), тобто зміни з 01.07.2017 цієї категорії дітей не торкнуться.

На 2020 рік розмір допомоги при народженні без змін при призначенні: у розмірі 41280 гривень.

Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

MJgG4BhcAHk

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги при народженні   Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2811-12&p=1270204897733506 Закон України «Про державний бюджет України на 2014 рік» http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5515-17 Постанова Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1751-2001-%EF&p=1270204897733506 Цю ж статтю російською мовою Ви можете знайти тут: http://i-law.kiev.ua/?p=473

 

Tags: , , , , , ,

3 056 комментариев on Допомога при народженні дитини — 2020

 1. Валерія:

  Доброго дня! Ми з чоловіком тимчасово проживаємо за кордоном (ми з чоловіком є громадянами України, прописані разом з нашими батьками), там я завагітніла та народила дитину. Зараз дитині 6 місяців, я знаходжуся в Україні (буду тут ще приблизно 1,5 місяці), проживаю за місцем прописки зі своїми батьками. При подачі документів на отримання допомоги при народженні дитини, соціальний робітник повідомила мені, що в допомозі мені можуть відмовити, якщо коли соц інспектори прийдуть за місцем моєї прописки, нас там не буде. Наскільки це правомірно? Ми не відмовлялися і не збираємося від українського громадянства, дитина також є громадянином України. Невже в такому випадку нам не положена соціальна допомога від держави?

  Відповідь: вас вірно повідомили, і ми про це вже численну раз писали на сайті, допомога призначається за умови постійного проживання на території країни на весь час призначення допомоги.

 2. Олександр:

  Дякую за відповідь, але де це офіційно написано?
  Я знайшов ось в Законі http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/77-19

  Стаття 21. Обчислення страхового стажу
  2-й абзац.
  Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

  Відповідь: прочитайт цю статтю: http://www.i-law.kiev.ua/%D0%B.....%BA%D1%96/
  Далі, уважніше прочитайте ще раз, ту статтю, яку ви процитували:
  включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

  Якщо жінка не оформила допомогу при народженні, їй ніхто не сплачує страховий стаж. Немає сплат-немає стажу.

 3. Олександр:

  Доброго дня!
  Оформив допомогу на себе.
  В УТСЗН сказали, що в такому випадку мамі не буде зараховуватись стаж.
  Мама офіційно працювала і зараз в декреті.
  Підкажіть чи буде мамі зараховуватись стаж, в данному випадку?

  Відповідь:вам вірно повідомили, стаж зараховуватись мамі не будет.

 4. олеся:

  Скажіть, будь ласка, чи повинна я для отримання допомоги при народженні дитини подавати довідку про те, що така допомога не оформлена на батька дитини, оскільки місце прописки його і матері різні. Якщо так, то ким видається така довідка?

  Відповідь: не повинні

 5. Тетяна:

  Доброго дня))))А опишіть будь ласка ситуацію з виплатою на двійню?Якою вона є..?Як на двох дітей окремо..чи є якісь особливі дописи?

  Відповідь: на кожну окремо, без особливостей

 6. Альона:

  Чи правда , що після виборів планують скасувати виплати при народжені дитини?

  Відповідь: нам така інформація невідома

 7. Віта:

  Буду вдячна за допомогу. Ми з чоловіком проживаємо в м. Чернівці, але я прописана в іншій області, а чоловік не з самого міста Чернівці, а з району. Підкажіть, що в такому випадку робити з поданням документів на отримання допомоги на дитину. Є виписка з жеку про місце проживання в Чернівцях без прописки

  Відповідь: звертатися за допомогою за фактичним місцем проживання

 8. Оля:

  Дитина 2012р. (друга в сімї) одноразову допомогу маю отримувати до липня 2016 (коли виповниться 4р.) після декретної відпустки з роботи звільнилась за згодою сторін. Хочу стати на облік в центр зайнятості,Чи можуть ці кошти що отримую на дитину вплинути на виплати які можуть призначити в центрі зайнятості?

  Відповідь: на допомогу при народженні доходи не впливають

 9. Надія:

  Добрий день.Будь-ласка скажіть з якого моменту нараховують допомогу при нарожденні дитини з моменту подачі документів чи з дати народження.

  Відповідь: призначають після подачі документів, а виплата не по місячно, а по факту суми

 10. Олександр:

  СОБЕЗ требует чтобы счет для перечисления помощи был открыт в именно в городе где находится СОБЕЗ.
  Правомерно ли это?
  Что делать в данной ситуации?

  Відповідь:на це питання ми вже відповіди, не правомірно. Просити письмову відмову УПСЗ, писати письмові звернення, посилатись на закон, прочитати перед цим статтю на сайті

Добавить комментарий