Процедура призначення

Кому надається допомога

Допомога при народженні нарається одному з батьків або опікуну, який постійно проживає разом з дитиною.

Важливим моментом, який потрібно врахувати є те, що зараз за відсутності допомоги по догляду  допомога при народженні виконує також роль доходів людини, які дають можливість зарахувати до страхового стажу період  відпустки по догляду за дитиною до 3 років.  А відповідно для того щоб цей період  був зарахований до страхового стажу потрібно щоб допомога при народженні  оформлялася саме на ту людину, яка бере або планує брати цю відпустку.

Куди і коли звертатися за допомогою

Для отримання допомоги необхідно звернутись до відділу соціального захисту населення за місцем  проживання одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, або за місцем народження дитини.

Важливо:  Звернутися необхідно не пізніше 12 календарних місяців після народження дитини, інакше допомогу не призначать.

Водночас допомога при народженні дитини, не одержана через смерть одного  з батьків, якому ця допомога була призначена, виплачується  матері  (батьку, опікуну) за умови звернення за нею не пізніше ніж  через 12 місяців після смерті отримувача допомоги.

Із 30 березня 2017 року також існує можливість оформлення допомоги онлайн. Детальніше про цю процедуру можна знайти тут

Перелік документів необхідних для отримання допомоги

Для отримання допомоги необхідно передусім пред’явити паспорт або інших документ, який підтверджує особу та Індивідуальний податковий номер (ІПН) (найчастіше потрібно надати копії паспорту та ІПН). Крім того необхідно надати:

—          Заяву, яка складається у довільній формі із зазначенням даних для реєстрації місця проживання дитини.;

Заява,  може бути подана в електронній формі (з використанням засобів телекомунікаційних систем, через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема з використанням електронного цифрового підпису) структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання заявника.

В такому разі факт народження дитини на території України підтверджується за інформацією з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, отриманою шляхом електронної взаємодії у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мін’юстом. У разі надходження надісланої з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви без електронного цифрового підпису громадянина орган соціального захисту населення повідомляє заявнику, що допомога при народженні дитини призначається лише після підписання у місячний строк зазначеної заяви. У разі непідписання заяви у зазначений строк подається нова заява.

—          Копію свідоцтва про народження дитини. (У випадку народження мертвої дитини допомогу при народженні не призначають).

—          Копію рішення про усиновлення опіки – подають лише опікуни.

Даний перелік документів є вичерпним. Водночас для того, щоб період відпустки по догляду за дитиною до 3 років був зарахований до страхового стажу в органи соціального захисту  необхідно подати також копію наказу про надання відпустки по догляду за дитиною до 3 років або копію сторінок трудової книжки або інший документ щодо стажу особи.

У випадку якщо один із батьків зареєстрований в іншому регіоні, орган соціального захисту фактично самостійно має перевірити чи отримувала ця особу цю допомогу по місцю реєстрації. Водночас часто просять для цього надати конверт та марки, щоб реалізувати цю можливість.

Крім того для отримання допомоги необхідно в органи соціального захисту надати реквізити банківського рахунка на який ви плануєте отримати цю допомогу.

Реєстрація місця проживання новонародженої дитини здійснюється також на підставі направлених органами соціального захисту населення даних, що зазначив законний представник, з яким постійно проживає дитина, у заяві про призначення допомоги при народженні дитини.

Умови припинення виплати допомоги

Такими умовами є:

—          позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

—          відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

—         нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;

—        відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

—         тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

—         припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень;

—       перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

—      усиновлення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

—         смерті дитини;

—         смерті отримувача допомоги.

Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу. Потрібно зазначити, що рішення про припинення є не кінцевим і виплату допомогу при народженні можуть відновити (крім випадків смерті дитини і його усиновлення). Для цього особі, яка здійснює догляд за дитиною, потрібно звернутися протягом 6 місяців після припинення виплати допомоги в орган соціального захисту населення з письмовою заявою.

Важливим є те, що контроль за  цільовим  використанням  допомоги  і  створенням  належних  умов  для  повноцінного  утримання  та  виховання  дітей  здійснюється   головними  державними  соціальними  інспекторами  і  державними соціальними інспекторами органів праці  та  соціального  захисту населення разом з управліннями (відділами) у справах сім’ї  та молоді, службами у справах дітей і органами опіки та піклування  шляхом  проведення  моніторингу  виплат  і  використання допомоги,  вибіркового обстеження окремих сімей. І у разі встановлення  факту  нецільового  використання  коштів зазначені органи подають керівнику органу,  що призначив допомогу,  пропозиції щодо припинення її виплати.

Також у випадку невідвідування матір’ю (батьком, опікуном) дільничного лікаря-педіатра  (сімейного  лікаря), під наглядом якого перебуває  дитина      віком      до      одного      року,     адміністрація  лікувально-профілактичного  закладу  повідомляє про це орган праці  та  соціального  захисту  населення  за  місцем проживання дитини.

У разі народження дитини під час перебування жінки в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань адміністрація ізолятора або установи у 10-денний строк пілся отримання заяви матері про призначення допомоги при народженні дитини подає її заяву і копію свідоцтва про народження дитини до Органу праці та соціального захисту населення.

У разі перебування дитини разом з матір’ю в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань допомога призначається і виплачується в розмірі, встановленому для першої дитини, шляхом перерахування на відкритий у банківській установі вкладний (депозитний) рахунок дитини на підставі звернення адміністрації слідчого ізолятора або установи виконання покрань за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пезніше 12 календарних місяців після народження дитини.

Кошти, що зберігаються на рахунку такої дитини в банківській установі, можуть бути використані:

-матір’ю дитини, у разі її звільнення та перебування дитини з матір’ю;

— батьком дитини чи опікуном, які забрали дитину з відповідної установи:

-дитиною після досягненню нею повноліття, у разі коли кошти не були використані одним з батьків чи опікуном;

Розмір допомоги при народженні

Допомога при народженні виплачуватимеься у розмірі, який  не буде залежити від того, яка по рахунку дитина у сім’ї  — перша, друга, третя.

Допомога при народженні дитини призначається у розмірі 41 280 гривень.  Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами (860 грн. на місяць) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Потрібно зазначити, що допомога при народженні дитини призначається опікуну на кожну взяту під опіку дитину у розмірі, установленому при народженні дитини. А у випадку якщо дитину (на яку призначають допомогу) влаштовано у дитячий заклад на повне державне утримання, допомога призначається і виплачується також у розмірі, встановленому при народженні першої дитини. Гроші при цьому перераховують на відкритий у банку рахунок дитини.

Зверніть увагу: діти, народжені до 30 червня 2014 року отримуватимуть допомогу у розмірі встановленому на дату народження дитини ( на першу дитину- 30 960,00 грн, на другу- 61 920,00 грн, на третю та наступних дітей — 123 840,00 грн.), тобто зміни з 01.07.2017 цієї категорії дітей не торкнуться.

На 2020 рік розмір допомоги при народженні без змін при призначенні: у розмірі 41280 гривень.

Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

MJgG4BhcAHk

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги при народженні   Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2811-12&p=1270204897733506 Закон України «Про державний бюджет України на 2014 рік» http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5515-17 Постанова Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1751-2001-%EF&p=1270204897733506 Цю ж статтю російською мовою Ви можете знайти тут: http://i-law.kiev.ua/?p=473

 

Tags: , , , , , ,

3 056 комментариев on Допомога при народженні дитини — 2020

 1. Христина:

  Доброго дня.Чи зможу я отримати допомогу,якщо дитині вже 19 місяців.Так як дитина народжена в Польщі,має громадянство польське,а через ковід не було можливості приїхати в Україну.Плюс закінчилась карта побуту.

  Відповідь: всі умови по призначенню допомоги -висвітлені в статті

 2. Катерина:

  Доброго дня.
  Я отримувала одноразову допомогу перших 4-ри місяці, тепер хочу вийти на навчання. А у декрет оформити бабусю дитини, яка працює і не пенсіонер. Чи можливо переоформити подальшу виплату допомоги на неї для отримання страхового стажу?

  Відповідь: ні

 3. Раїса:

  Доброго дня! Чи зменшується сума виплати, якщо не подали заявку одразу після народження дитини, а коли виповнилося 11 місяців? Чи лічиться 3 роки виплати з дня народження дитини, чи з дня подання заяви?! Заздалегідь дякую. З повагою, Раїса

  Відповідь: допомога при народженні стала, від доходу не залежить. Ознайомтесь зі статтею

 4. Світлана:

  Доброго дня!
  Якщо дитина народилася за кордоном,чи можу подати по приїзді в Україні на якій виплати і на які саме?Оскільки планую повертатися з дитиною потім назад за кордон,то буду пробувати подавати на допомогу там,цікавить чи можу подати в Україні, а потім наприклад написати відмову (особисто чи онлайн),через кілька місяців,коли вже там почну отримувати допомогу? ..
  Знаю що отримувати в двох країнах допомогу не законно,тому й запитую,чи в такому випадку в Україні я немаю право на
  такі короткі виплати?
  Щиро дякую за відповідь.

  Відповідь: не маєте, детальніше описано в статті

 5. Алла:

  Доброго дня. Дитини майже 15 рокив. Дитина народилася на Украине. Мама украинка. Дитина вже 6 рокив за кордоном,, з мамою. Чи маэ дитина право на держав ну допомогу до 18 рокив? Дякую.

  Відповідь: ця допомога надається за умов постійного проживання на території України

 6. Інна:

  Доброго дня. Допомога по дитині оформлена на батька дитини. Я перебуваючи в декретній відпустці по догляду за дитиною, не знала, що мені страховий стаж тепер не нараховується. Чи можу я написати заяву, щоб переоформити цю допомогу, сплату страхових внесків перенести на себе- на матір дитини. Чи чоловік може написати заяву,
  що мені віддати цей стаж( він був працючий і підприємство платила за нього і так ЄСВ. Тому що я втратила майже 3 роки страхового стажу, не знаючи цього.3 роки виплат вже пройшло. Виплати закінчилися 28.07.2021 року

  Відповідь: без огляду ваших документів надати відповідь не вбачається можливим, порадимо звернутися за очною фаховою допомогою

 7. Ірина:

  Скільки часу потрібно чекати на кошти після подання заяви на допомогу?

  Відповідь: законодавчо цей строк не визначений

 8. Ані:

  Доброго дня!Я родила дитинку не на ьереторії України .Із за каратниу не змогли повернутися .Дитинці 8 місяців.Я зможу отримати домогу ?

  Відповідь: за умов, що викладені в статті

 9. Руслана:

  Добрий день скажуть будь ласка якщо документа були подані що дитині було 9 місяців,і вже пройшов місяць нічого немає, куди звертатися?чи скільки чекати?

  Відповідь:до УСЗ

 10. Ігор:

  Доброго дня! Скажіть, будь ласка, якщо заяву подавали он-лайн батьком дитини, а у графі про виплати вказували Р/р матері, то це вважається, що оформлена допомога на батька? Виплати на Р/р матері не поступають, а поступають на Р/р батька, хоча не вказувалися ніде. Заяву підписували ЕЦП, чи могли витягти якось дані на виплати саме на батька? Допоможіть розібратися, будь ласка!

  Відповідь: у вашому випадку розбиратись варто з документами, очно, та з залученням правовової фахової допомоги

Добавить комментарий