04 липня 2015 року набула чинності Постанова КМУ від 4 червня 2015 р. N 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї».

Дана Постанова регулює за умови якого доходу пільгова категорія громадян буде мати право на пільгу.

На кого діє дана Постанова КМУ:

поширюється на осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою згідно із Законами України:

«Про міліцію» (звільнені із служби за віком, хворобою або вислугою років працівники міліції, особи начальницького складу податкової міліції, особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби; діти (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатні члени сімей, які перебували на їх утриманні),

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 3; дружини (чоловіки) та опікуни (на час опікунства) дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; сім’ї, які мають дитину-інваліда, інвалідність якої пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи),

— «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (учасники війни; особи, на яких поширюється чинність зазначеного Закону; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною),

«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною),

«Про освіту» (пенсіонери, які раніше працювали педагогічними працівниками у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них), Основами законодавства України про охорону здоров’я (пенсіонери, які раніше працювали медичними і фармацевтичними працівниками у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у таких населених пунктах),

Про бібліотеки і бібліотечну справу» (пенсіонери, які раніше працювали у бібліотеках у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них),

-«Про захист рослин» (пенсіонери, які працювали у сфері захисту рослин у сільській місцевості і проживають там), «Про жертви нацистських переслідувань»,

-«Про охорону дитинства» (багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, в яких не менше року проживають троє або більше дітей, сім’ї, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування),

— «Про соціальний захист дітей війни»,

-«Про культуру» (пенсіонери, які раніше працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури у сільській місцевості і селищах міського типу і проживають у них),

Кодексом цивільного захисту України (батьки та члени сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; особи, звільнені із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків.

Умова, за якої будуть надаватися пільги:

за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Хто входить до членів сімї пільговика: До членів сім’ї пільговика під час надання пільг належать особи, на яких згідно із законодавчими актами, поширюються пільги: дружина (чоловік); їх неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним.

До сукупного доходу сім’ї пільговика включаються нараховані:
1) пенсія;
2) заробітна плата;
3) грошове забезпечення;
4) стипендія;
5) соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності);
6) доходи від підприємницької діяльності.

Для працездатних осіб, у яких відсутні доходи (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах, осіб, призваних на строкову військову службу), та фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на відповідний місяць.
Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб, для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, — трьох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб.

Порядок продовження отримання пільг:

Пільговики, до сукупного доходу сім’ї яких входять доходи, (крім пенсії та соціальної допомоги), або до складу сім’ї яких входять працездатні особи, подають до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення декларацію про доходи сім’ї пільговика за формою згідно з додатком, а також довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період.

Порядок прийняття рішення про продовження отримання пільги:

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення (УПСЗ, совбси)  з урахуванням отриманої інформації, звизначають не пізніше вересня 2015 р., у подальшому — протягом десяти днів з дня отримання такої інформації: середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу шляхом ділення загальної суми грошових доходів кожного члена сім’ї пільговика за попередні шість місяців на 6 і на кількість членів сім’ї.

У разі коли середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, пільговик має право на отримання пільг протягом шести місяців з місяця визначення відповідного права, а у разі визначення права у липні — вересні 2015 р. — протягом шести місяців починаючи з 1 липня 2015 року.

Податкова соціальна пільга з 01.01.2015 року складає 1710 гривень.

У разі коли середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення письмово інформує пільговиків про те, що вони не мають права на отримання пільг і можуть звернутися за житловою субсидією.

Надання пільг припиняється:
-якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги, — з місяця, в якому виявлено порушення;
-за заявою пільговика — з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.
-сума пільги, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання пільговиком документів з недостовірними відомостями, повертається ним на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.
— у разі коли пільговик добровільно не повернув надміру перераховану (виплачену) суму пільги, питання про її стягнення вирішується у судовому порядку

Tags: , ,

40 комментариев on Надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї

 1. Наталія:

  Доброго дня.Унас багатодітна сім»я,родичі подарували кошти на автомобіль і ми його купили.Чи зможемо ми у наступному півріччі користуватись пільгами ,чи це у нас буде рахуватись дохід?

  Відповідь: придбання авто, як і подарунок-це дохід.

 2. Оксана:

  Чи може чоловік оформити субсидію.а я користуватися пільгами .чи це так не можна або пільга або субсидія?

  Відповідь: на одну нерухомість-не можна, а якщо у вас дві різні нерухомості, і ви по різних адресах зареєстровані/проживаєте, тоді можна

 3. Оксана:

  Доброго дня.У мене 3 дітей 16. 9. 5 років чоловік отримує пенсію по інвалідності я оформлена за уходом дядька(ІНВАЛІД 1ГРУПИ).Рахуємось як малозабезпечені і користуємось пільгами.Нам люди кажуть що субсидія ліпше скажіть будь ласка що робити користуватися пільгами чи пробувати переходити на субсидію.І чи потім мож буде відновити пільги в разі якщо наша держава відмінит субсидію .І якщо в разі відмови пільг я буду отримувати соціальну допомогу.і чи діти будуть харчуватися в школі безплатно?дякую.І чи треба здавати всі посвідчення багатодітних?

  Відповідь: пільги багатодітним надаються з урахуванням доходу, відповідно до останньої постанови КМУ. Про це написана стаття на сайті, ознайомтесь

 4. Оксана:

  Доброго дня.У мене 3 дітей 16. 9. 5 років чоловік отримує пенсію по інвалідності я оформлена за уходом дядька(ІНВАЛІД 1ГРУПИ)

  Відповідь: якщо вас цікавить право на призначення пенсії по доходам, то розрахуйте це право за прикладом, що в статті на сайті

 5. Виктория:

  Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, я, как инвалид 3-й гр. имею право на материальную помощь от государства? У меня трое детей 20, 16 и 12 лет, мужа нет, с работы хочу уволиться по состоянию здоровья. Получаю пенсию по инвалидности.

  Відповідь: якщо висновок МСЕК по інвалідності передбачає що ви можете працювати, то ви маєте для отримання допомоги або працювати, або перебувати на обліку в ЦЗ,

 6. Александр:

  Якщо я правильно зрозуміла, то коли чоловік є пп спрощеної системи оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи,тоді нараховується середньомісячний сукупний дохід 1710грн. що ділиться на 4 чол, отримуємо 427,5. тобто ми можемо отримати пільги. Дякую.

  Відповідь: так

 7. Руслана:

  Скажіть будь ласка чи маю я право на допомогу, коли чоловік з 3.07. знявся з центру зайнятості і на даний час не працює.Я з 15 жовтня вийшла на роботу (вийшла з декрету — дитині випивнилось 3 роки).Подавала документи, не прийняли, обгрунтували тим, що чоловік останні 3 місяці не працює.

  Відповідь: мали прийняти та відмовити, з тієї причини що ви вказали. Ознайомтесь з статтею на сайті

 8. Скажыте пожалуйста муж стоит в цз он учасник АТО и удостовирение есть сколько должен получать помощи по безработицы сейчас получает 1500гр так и должно быть или что то не доплачивают.СПАСИБО

  Відповідь: сума залежить від його стажу, доходів тощо. Перевірити правильність нарахування допомоги ви можете за прикладом, що в статті на сайті

 9. люда:

  Я отримую допомогу як малозабезпечина сімя квітень-вересень 2015 року за рахунок цієї допомоги мої діти (2 і 5 клас) харчуються безкоштовно. 1 жовтня я подала на поновлення документи на цю допомогу. І пока розглядали це рішення чи призначити мені повторно цю допомогу я платила за харчування.9 жовтня я поїхала до райсоцбез вони мене втішили що по комісії я пройшла та довідки для школи мені небачити ще місяць бо вони так довго мою справу будуть вносити до реєстру. Тоді де справедливість через місяць я получу довідку що мало.забезпеч. сімя з жовтння по березень та своє право на харчування на жовтень мої діти втрачають.
  А я влітаю в копійку.
  Звернувшись до голови служби він мені порадив звернутися до відділу освіти щоб вони до нього звернулися і він їм на словах підтвердить що моя сімя відноситься до катигорії малозабезпечина.У відділі освіти з цього посміялися їм потрібний документ а не слова. Ось така колізія у нашій державі!

  Відповідь: радимо звернутися до Уряду з пропозиціями та інсуючими колізіями

 10. Богдан:

  Яким повинен бути максимальний дохід на одну людину багатодітноі сімьі для отримання пільгь на комунальні послуги

  Відповідь: в статті на сайті це зазначено

Добавить комментарий