04 липня 2015 року набула чинності Постанова КМУ від 4 червня 2015 р. N 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї».

Дана Постанова регулює за умови якого доходу пільгова категорія громадян буде мати право на пільгу.

На кого діє дана Постанова КМУ:

поширюється на осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою згідно із Законами України:

«Про міліцію» (звільнені із служби за віком, хворобою або вислугою років працівники міліції, особи начальницького складу податкової міліції, особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби; діти (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатні члени сімей, які перебували на їх утриманні),

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 3; дружини (чоловіки) та опікуни (на час опікунства) дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; сім’ї, які мають дитину-інваліда, інвалідність якої пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи),

— «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (учасники війни; особи, на яких поширюється чинність зазначеного Закону; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною),

«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною),

«Про освіту» (пенсіонери, які раніше працювали педагогічними працівниками у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них), Основами законодавства України про охорону здоров’я (пенсіонери, які раніше працювали медичними і фармацевтичними працівниками у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у таких населених пунктах),

Про бібліотеки і бібліотечну справу» (пенсіонери, які раніше працювали у бібліотеках у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них),

-«Про захист рослин» (пенсіонери, які працювали у сфері захисту рослин у сільській місцевості і проживають там), «Про жертви нацистських переслідувань»,

-«Про охорону дитинства» (багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, в яких не менше року проживають троє або більше дітей, сім’ї, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування),

— «Про соціальний захист дітей війни»,

-«Про культуру» (пенсіонери, які раніше працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури у сільській місцевості і селищах міського типу і проживають у них),

Кодексом цивільного захисту України (батьки та члени сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; особи, звільнені із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків.

Умова, за якої будуть надаватися пільги:

за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Хто входить до членів сімї пільговика: До членів сім’ї пільговика під час надання пільг належать особи, на яких згідно із законодавчими актами, поширюються пільги: дружина (чоловік); їх неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним.

До сукупного доходу сім’ї пільговика включаються нараховані:
1) пенсія;
2) заробітна плата;
3) грошове забезпечення;
4) стипендія;
5) соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності);
6) доходи від підприємницької діяльності.

Для працездатних осіб, у яких відсутні доходи (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах, осіб, призваних на строкову військову службу), та фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на відповідний місяць.
Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб, для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, — трьох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб.

Порядок продовження отримання пільг:

Пільговики, до сукупного доходу сім’ї яких входять доходи, (крім пенсії та соціальної допомоги), або до складу сім’ї яких входять працездатні особи, подають до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення декларацію про доходи сім’ї пільговика за формою згідно з додатком, а також довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період.

Порядок прийняття рішення про продовження отримання пільги:

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення (УПСЗ, совбси)  з урахуванням отриманої інформації, звизначають не пізніше вересня 2015 р., у подальшому — протягом десяти днів з дня отримання такої інформації: середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу шляхом ділення загальної суми грошових доходів кожного члена сім’ї пільговика за попередні шість місяців на 6 і на кількість членів сім’ї.

У разі коли середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, пільговик має право на отримання пільг протягом шести місяців з місяця визначення відповідного права, а у разі визначення права у липні — вересні 2015 р. — протягом шести місяців починаючи з 1 липня 2015 року.

Податкова соціальна пільга з 01.01.2015 року складає 1710 гривень.

У разі коли середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення письмово інформує пільговиків про те, що вони не мають права на отримання пільг і можуть звернутися за житловою субсидією.

Надання пільг припиняється:
-якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги, — з місяця, в якому виявлено порушення;
-за заявою пільговика — з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.
-сума пільги, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання пільговиком документів з недостовірними відомостями, повертається ним на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.
— у разі коли пільговик добровільно не повернув надміру перераховану (виплачену) суму пільги, питання про її стягнення вирішується у судовому порядку

Tags: , ,

40 комментариев on Надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї

 1. Виктор:

  Перечитав статтю, не зрозумів, нічого. За субсидію — ще якось, але за пільги????? Дайте , будь ласка відповідь -просто, так чи ні, — батьків справедливо позбавили пільг( навіть язик не повертається таке вимовити — позбавили пільг)?

  Відповідь: за описаним відповісти не вбачається можливим

 2. Виктор:

  Батьки проживають удвох, самі. Батько — учасник війни, пенсія близько 3 тис. гривень, мати — «дитина війни», пенсія також, близько №тис. гривень.
  Їх позбавили пільг. Як так?

  Відповідь: умови по оформленню та позбавленню описані в статті, знайомтесь

 3. Валентин:

  За новою редакцією постанови в субсидії мені відмовлено.По Закону мені належить пільга на ЖКП.В будинку живе 4 людини (всі дорослі мої діти).Чи зможу я претендувати на пільгу як пенсіонер МВС? Пенсія = 4000 грн.

  Відповідь: з описаного вами- так

 4. Любов:

  Яка норма споживання газу застосовується для пільговика, чи застосовується коригуючий коефіцієнт?

  Відповідь: інформація значиться в статті

 5. Світлана:

  Доброго дня! Я отримую соц. кошти по догляду за людиною похилого віку (112грн) — є піклувальник та користуюся пільгами для багатодітної сім’ї, в квітні місяці щоб подати дакументи на оформлення опікуна за психхворою, так як тій людині призначили першу «А» групу інвалідності мені потрібно довідку про доходи…і ще багато чого… скажіть чи я маю ходити по інших інстанціях, а саме в газконтору, в жек та в рем щоб вони надали мені довідки про нарахування використаних мною пільг за останні 6 місяців? Чи не можуть цю інформацію надавати в електронному вигляді? І чи рахуються ці нарахування як мій дохід в сім’ю? Наперед вдячна вам за відповідь.

  Відповідь: відповіді на всі ваші питання є у відповідних статтях на сайті, знайомтесь

 6. ЛЮБОВ:

  Доброго дня. Наша родина має статус багатодітної. Користуємося пільгами на сплату комунальних послуг. На даний момент зіткнулася з проблемою по нарахуваннях за електроенергію. В платіжці пільговий тариф діє лише на 210 кВт, а далі нарахування ідуть за звичайним, не пільговим тарифом. В інтернеті я знайшла інформацію про те, що для багатодітних немає обмежень щодо об’єму спожитої електроенергії. Чи можете Ви дати мені змістовну відповідь з цього приводу або перенаправити мене на потрібний документ?

  Відповідь: за заочним питанням вашого змісту можемо лише порадити звернутся до центрів безкоштовної правової допомоги у вашому місті.

 7. Доброго дня. Чи можу я отримати соціальну допомогу як малозабеспеченим якщо маю двоє дітей (2роки, і 1 місяць дітям),чоловік знаходиться в АТО.Допомогу на перщу дитину почала получати після того як знаходилась на обліку на бірже праці не працююча.

  Відповідь: скористайтесь прикладом розрахунку та умовами по призначенюю допомоги, що значиться в статті

 8. Людмила:

  Моя матм учасник війни,їй 91рік,забрала до себе жити в хаті,живе там сама уже 6 років,сільська рада надала довідку про це в соцбез.В будинку цьому є газ ,яким вона користується і платить 50% його вартості .З вересня 2016р.цю пільгу з неї зняли.Пенсія у неї складає 3100грн.Чи правильно зняли пільгу?Чи має вона право подати документи на субсидію за фактом проживання?Буду вдячна за відповідь.

  Відповідь: пільга і субсидія не поєднуються. А причину зняття пільги вам необхідно дізнатись.

 9. Інна:

  Доброго дня!Ми багатодітна родина 5 дітей.Пільгами не користуємося, так як не маємо власного житла.Чоловік працює за мінімальну зарплату.Скажіть, будь ласка, як оформити і де податкову соціальну пільгу?Роботодавець нарахував 477 грн податку з мінімальної зарплатні продавця.Сказав, що це вже з пільгою.Можливо він повинен платити, а не держава і тепер вимагає з чоловіка?Заяву чоловік не подавав.Роботодавець сказав , що сам все зробить.І вийшла така сума

  Відповідь: податкова соціальна надається лише по заяві працівника, пишіть цю заяву. А пільгами можна користуватись і на житло, що в оренді. Читайте інформацію на сайті

 10. Ярослав:

  Доброго дня. Чи залежить призначення тарифу на електроенергію для багатодітної сім»ї, встановленого НКРЕ, від доходів сім’ї?

  Відповідь: так

Добавить комментарий